Zamrażanie rur

Możliwość zamrożenia odcinka instalacji w celu dokonania naprawy bez możliwości domknięcia zaworu
(w instalacjach c.o. konieczność wystudzenia medium grzewczego i wstrzymania pompy na czas zamrażania)

Poniżej przykładowa ilustracja zamrożenia instalacji.

   20210304 1505213