Udrażnianie instalacji kanalizacyjnych metodą ciśnieniową

Metoda udrażniania ciśnieniowego WUKO rewelacyjnie sprawdza się w przypadku trudnych nawracających niedrożności
powstałych w trakcie użytkowania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej, przykładowo z powodu:

-występowanie długich odcinków o małym kącie nachylenia w kierunku odpływu (zbyt poziomo lub przeciw spadek),
-użycie preparatów chemicznych do udrażniania które zbryliły się w skutek zbyt silnej reakcji nie pozwalając na udrożnienie tradycyjnymi metodami jak np.spirala kanalizacyjna, przepychaczka,
-zasklepiające się złogi tłuszczowe lub zaszlamienie przekroju rury,
-zatory pobudowlane powstałe w skutek zmywania narzędzi do murowania,fugi,cementu,farb,klejów itp.,
-niedrożności powstałe na skutek tzw.cofki czyli przepływu zwrotnego z sieci kanalizacyjnej w kierunku budynku,
-zatory w wyniku wpadnięcia ciała obcego do instalacji odpływowej,

Udrażnianie ciśnieniowe jest w pełni bezpieczne dla instalacji, przykładamy najwyższą uwagę aby podczas udrażniania zachować czystość i porządek w lokalu.

Poniżej prezentujemy filmy przedstawiające zasadę działania udrażniania ciśnieniowego w praktyce.

 Screenshot 1